• Autentificare · Înregistrare cont nou • Date cu Caracter Personal

  Prelucrarea datelor cu caracter personal:

  Termeni si conditii


  1. Garantia ABC ONLINE ADVERTISING SRL (denumit in continuare SITE) 
  SITE-UL asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidentialitătii datelor cu caracter personal
  ale Clientului și respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private, în privinţa prelucrării
  datelor cu caracter personal ale Clientului. Aceasta obligaţie nu se aplica in cazul
  informaţiilor dezvăluite deliberat de catre Abonat unor parti terţe.
  2. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
  SITE-UL prelucrează datele personale ale Clientului, în temeiul legii, cu bună-credinţă, în
  scopuri legitime, respectiv pentru furnizarea serviciilor DE PUBLICITATE ALE SITE-ULUI.

  Prelucrarea inseamna utilizarea, stocarea, afişarea, copierea, transmiterea, interpretarea,

  editarea si/sau distribuirea de informaţii catre

  servere locale si/sau internaţionale. În conformitate cu dispoziţiile legii privind protecţia
  datelor personale, Clientul este de acord, explicit și fără echivoc, ca SITE-UL să folosească
  datele cu caracter personal, pe care Clientul le furnizează in momentul cand este de acord

  cu Termenii si Conditiile Site-ului, pe teritoriul României,
  3. Procesarea datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică
  identificată sau identificabilă (persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special
  prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice
  identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale).
  Prelucrarea Datelor cu caracter personal: orice operaţiune sau set de operaţiuni care se
  efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate,
  precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea,
  extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terti prin transmitere, diseminare sau, în
  orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea datelor
  respective.
  4. Dreptul persoanei vizate, respectiv drepturile prevăzute de Legea 677/2001 și legea
  506/2004, sunt urmatoarele:
  - dreptul de acces la date - orice persoană vizată are dreptul de a obţine, la cerere și în mod
  gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu
  prelucrate de operator;
  - dreptul de intervenţie asupra datelor - orice persoană vizată are dreptul de a solicita, printr-o
  cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau
  ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete
  sau inexacte;
  - dreptul de opoziţie - persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o
  cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime, ca
  datele care o vizează să facă obiectul unor prelucrări sau să fie dezvăluite unor terţi;
  - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiţiei, fără a
  aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere în
  domeniu ;
  - dreptul de a merge in instanţa si a cere daune pentru încălcarea drepturilor in baza Legii
  677/2001;
  - persoana in cauza poate cere, gratuit, in scris, in orice moment, ca datele sale personale sa
  nu mai fie procesate.
  - dreptul de a cere Site-ului sa inceteze sa mai trimită clientului mesaje promoţionale. Clientul va fi informat in legătura cu efectuarea schimbărilor in opţiunile sale privind datele sale
  personale, in termen de 15 zile de la data comunicării schimbărilor respective catre SITE.